Agnieszka Truchan

Dyrektor, pedagog, wychowawca

 

Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i ogólna, studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Integracyjna i Włączająca oraz kurs Zarządzania Oświatą w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. 

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już od czasów studenckich pracując zarówno z dziećmi jak i rodzicami. Najpierw oferując prywatną opiekę i edukację, później realizując staże i praktyki, aż w końcu, jako samodzielny wychowawca i nauczyciel. W trakcie studiów i pracy zawodowej poświęciła się na rzecz Fundacji „Radość dla Ludzi”, organizując tam eventy dla dzieci, zajęcia z klubu małego naukowca oraz prowadząc zajęcia taneczne.

Doświadczenie i wiedzę zdobyła w przedszkolach i szkołach państwowych i prywatnych. Pracowała między innymi, jako wychowawca anglojęzyczny w przedszkolu Montessori, co zaowocowało nowym i świeżym spojrzeniem na dziecko i jego rozwój. Do teraz sukcesywnie wprowadza zasady Marii Montessori w życie swoich grup.

Najważniejsze dla niej jest bezpieczeństwo i spokojny, harmonijny rozwój dziecka. Dba o to, aby każde dziecko miało czas, przestrzeń i odpowiednio stworzone warunki do poznawania siebie, kształtowania swoich preferencji i umiętności a także poczucia własnej wartości i tożsamości. W wychowaniu stawia nie tylko na umiejętności społeczno-emocjonalne ale również na samodzielność i odpowiedzialność zwraca szczególna uwagę na edukację małego dziecka, większy zasób doświadczeń i wiedzy pozwala dzieciom kształtować swoją osobowość, ich charakter oraz wolę. Pracuje zgodnie z pedagogiką Owidiusza Declory „Postawcie dziecko przed prawdziwymi trudnościami pobudzającymi jego zainteresowanie i wysiłki... Stwórzcie dziecku warunki, w których napotka okazję do czynnego życia..."   

 

Dzieci czują się przy niej szczęśliwe i bezpieczne. Ma dużo energii i pomysłów, jej celem jest wprowadzić zasady edukacji demokratycznej w żłobkach, prowadzić zajęcia metodą projektu, uczyć Korczakowskiego szacunku i wolności oraz odpowiedzialności Marii Montessori.

Dagmara Rusiak

Zastępca dyrektora, psycholog, wychowawca

 

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku psychologia ze specjalnością psychoterapia oraz kurs opiekuna w żłobku.

 

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała już w trakcie studiów, pracując początkowo u osób prywatnych w ramach opieki domowej. Po uzyskaniu tytułu zawodowego odbyła staż w fundacji działającej na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju, działała jako wolontariusz w integracyjnym punkcie przedszkolnym, prowadziła również jako terapeuta wspomagający, indywidualną terapię dzieci z autyzmem. Posiada łącznie pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.

 

Cały zasób dotychczasowych doświadczeń oraz wiedzy dotyczącej dziecięcego świata, stara się codziennie wykorzystywać w pracy z najmłodszymi. Podejmuje działania i organizuje zabawy wspomagające ich rozwój: motoryczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny, wzbogacając ich świat i zachęcając do doświadczania go. Z zapałem i uśmiechem angażuje się w wychowanie, nauczanie i pielęgnację szkrabów znajdujących się pod jej opieką. Nie zapomina także o tym, że tylko dobry nauczyciel pozostaje uczniem do końca swoich dni. Dlatego też swoją wiedzę i umiejętności rozwija uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych oraz poprzez ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów i

metod pracy z dziećmi. W kontakcie z podopiecznymi kieruje się przede wszystkim słowami Janusza Korczaka: „ Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” Dba o to, aby atmosfera w grupie była zbliżona do domowej: bezpieczna, pełna ciepła, uśmiechu, życzliwości i wzajemnego szacunku.

Małgorzata Baranowska

Położna, pomoc wychowawcy

Ukończyła na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studia licencjackie na kierunku Położnictwo, obecnie kontynuuje naukę na niestacjonarnych studiach magisterskich.

Swoją przygodę z opieką nad dziećmi rozpoczęła już w dzieciństwie, zajmując się o wiele lat młodszym rodzeństwem. Od 18 roku życia pracuje jako niania w prywatnych domach. Wiele doświadczenia zdobyła także w czasie studiów na praktykach w szpitalu. Przez rok w Edynburgu opiekowała się również dziećmi w języku angielskim.

Uwielbia pracę z dziećmi, ma w sobie mnóstwo miłości, cierpliwości, ciepła i spokoju. Do każdego małego człowieka podchodzi indywidualnie, z szacunkiem i na zasadach partnerstwa, zawsze wszystko tłumaczy. Stara się aby każdy dzień z życia dziecka był kolejnym dniem Jego szczęśliwego rozwoju.

Jako położna bardzo interesuje się medycyną, zdrowiem i rozwojem. Stara się, aby dzieci wiedziały na czym polega zdrowy styl życia. Tłumaczy dlaczego ważne jest mycie rąk, zębów, zdrowe jedzenie czy chodzenie do lekarza.

Natalia Tarucin

Wychowawca

Skończyła studia pierwszego stopnia z pedagogiki specjalnej o specjalizacji opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, teraz kontynuuje studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika.

Jest osobą miłą, spokojną i kreatywną. Z dziećmi pracuje od ponad dwóch lat jako opiekunka do dzieci a także pełniła wolontariat w Domu Dziecka.  Na pracę z dziećmi zdecydowała się, ponieważ kocha dzieci. Praca z nimi daje jej ogromną satysfakcję, urzeka ją w nich bezinteresowna miłość i okazywana wdzięczność.

Ważnym aspektem jest dla niej rozwijanie umiejętności , zainteresowań oraz osobowości u małych dzieci po przez zabawę. Uwielbia wykonywać prace manualne co często wykorzystuję w swojej pracy. Uważa, że poprzez zajęcia plastyczne pozwalamy dzieciom na ćwiczenia zdolności manualnych i rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozwijają one także zmysł dotyku i uczą delikatności.

Weronika Pawelec

Pomoc wychowawcy

Studentka 1 roku na Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Swoje doświadczenie z dziećmi zaczęła już w młodym wieku, ze względu na liczne rodzeństwo, dlatego kontakt z dziećmi nie jest jej obcy. Podczas opieki nad maluchami stara się poświęcić 100% uwagi tak by zrozumieć potrzeby i być jak najbliżej. Interesuje się muzyką, w wolnym czasie śpiewa w chórze oraz prowadzi Oprawę muzyczną Ślubu, więc śpiewanie kołysanek maluszkom do snu jest dla niej czystą przyjemnością. ;)

Katarzyna Miszkurka

Pomoc wychowawcy

Praca z małymi dziećmi nie jest jej obca, przez prawie rok była animatorką zabaw, a bliskie jej osoby i nie tylko, chętnie powierzały jej opiece swoje dzieci. Pracując w kawiarnio-księgarni dla dzieci współpracowała na wielu płaszczyznach zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami.

 

Jest na ostatnim roku studiów profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Pragnie aktywnie brać udział w rozwoju młodego człowieka i pomagać mu w kształtowaniu się jego osobowości i nabywaniu umiejętności społecznych. 

 

W swojej pracy chciałaby przekazać Państwa, dzieciom jak najwięcej miłości i serca, a także pomóc budować zdolności interpersonalne i umiejętności koegzystowania w grupie, wykształcić empatię, uczucie miłości i przyjaźni.

 

Pani Kasia, wspiera nas również w rozpoznawaniu niepokojących sygnałów, które mogłyby zaburzać prawidłowy rozwój. Jej pasją jest psychologia, pedagogika, podróże i szeroko pojęta kultura, co stara się wykorzystać na codzień w pracy tak, by móc jak najlepiej kształtować dzieci.

Dodaj informacje o tym przedmiocie...

Patrycja Kobza

​Pomoc wychowawcy

Studentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika przedszkolna z językiem angielskim.

 

Posiada ponad pięcioletni staż w harcerstwie. Pracowała z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Była opiekunem i osobą odpowiadającą za dzieci na obozach i biwakach harcerskich. W harcerstwie rozwijała swoją kreatywność poprzez wymyślanie rozmaitych gier terenowych i zabaw dla dzieci oraz wykształcała w sobie umiejętności przywódcze, które bardzo przydają się podczas prowadzenia grup w rożnym wieku. Ponadto zajmowała się swoją młodszą siostrą oraz udzielała korepetycji z języka angielskiego.

 

Jest osobą sumienną, rzetelną i odpowiedzialną. Realizuje w Sezamkowie praktyki zawodowe. Interesuje się sportem, metodą harcerską, literaturą fantastyczną, lubi zwierzęta, pragnie stale rozwijać się i dokształcać na każdej płaszczyźnie.

Anna Pietkiewicz-Bregy

Anglista, logopeda

Jestem absolwentką filologii angielskiej. Od 12 lat pracuję z dziećmi w przedszkolach, gdzie realizuję autorskie zajęcia Disneyki. Prowadzę własną szkołę językową BahamaMama. Jestem też logopedką, oraz lektorem języka polskiego dla obcokrajowców. Z zamiłowania do jogi tworzę i realizuję zajęcia Jogopedii.

Interesuję się operą, jogą i kinem. 


Jestem mamą sześcioletniej Manii.

Basia Gburczyk

Instruktor umuzykalniających zajęć Gordonowskich

Animatorka zajęć umuzykalniających prowadzonych metodą gordonowską. Posiada dyplom ukończenia kursu gordonowskiego w 2011 r., jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gordonowskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

Przez ponad osiem lat samodzielnie prowadziłam najmłodszą, przedprzedszkolną grupę dzieci. W przedszkolu zdobyła doświadczenie podczas pracy ze specjalistami: logopedą, fizjoterapeutą, psychologiem oraz podczas szkoleń dotyczących wszystkich sfer rozwojowych dziecka – w tym najważniejsze, wielogodzinne szkolenie dr Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecieca matematyka”. Od początku pracowała pod bezpośrednią opieką dr Katarzyny Mitros autorki wielu publikacji i artykułów dotyczących pracy z małymi dziećmi, która przez naście lat prowadziła przedszkole w Stanach Zjednoczonych. 

Pani Basia lubi pracę z dziećmi i chętnie dzieli się doświadczeniem oraz umiejętnościami. Amatorsko gra na skrzypcach. Niegdyś trenowała koszykówkę. Obecnie cały rok jeżdzi rowerem. Studiowała filologię klasyczną i polską. 

Please reload

ul. Sezam 5G

04-538 Warszawa

tel. 737-456-961

  • Facebook Social Icon
  • unnamed
  • Google Places Social Icon