Bezpieczeństwo to podstawa!

W związku z pandemią Covid-19, wdrożyliśmy w naszym, żłobku szereg procedur zapewniających bezpieczeństwo sanitarne dzieciom, rodzicom i opiekunom. Procedury i wytyczne powstały w oparciu o Wytyczne  przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego  oraz Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ogromny nacisk kładziemy na:

  • mycie rąk - obowiązkowo personel przed rozpoczęciem pracy, dzieci po przyjściu do żłobka i jak najczęściej w ciągu dnia

  • dezynfekcję rąk - obowiązkowo personel przed wejściem do żłobka, rodzice dzieci, dzieci oraz osoby wchodzące na teren żłobka zobowiązani są do dezynfekcji rąk

  • zasłanianie nosa i ust - obowiązkowo osoby z zewnątrz wchodzące do żłobka, w tym rodzice dzieci, osoby z zewnątrz

  • codzienną wzmożoną dezynfekcję pomieszczeń i przestrzeni w której przebywają dzieci

  • codzienną dezynfekcję placu zabaw po każdym użyciu

  • częste wietrzenie sal i sypialni

  • kontrolę stanu zdrowia dzieci i w razie niepokojących objawów poinformowanie rodziców dziecka z prośbą o pilną kontrolę u lekarza

Na stałe każda sala wyposażona jest w oczyszczacz powietrza monitorujący stan zanieczyszczenia. 

Posiadamy wydzielone pomieszczenie, z dala od sal, do odizolowana dziecka w razie podejrzenia zarażenia. 

Personel został przeszkolony w zakresie sprawdzania stanu zdrowia swojego i dzieci oraz procedur postępowania w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

Na stałe została wydzielona w szatni tablica na której dostępne są numery telefonów niezbędne do szybkiego reagowania w razie zagrożenia zarażeniem m.in. telefony do Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej, lekarza pierwszego kontaktu, instrukcje mycia i dezynfekcji rak, instrukcja zakładani i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek. 

W żłobku powstały specjalne dokumenty i procedury postępowania na wypadek zarażenia Covid-19, jesteśmy w stałym kontakcie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną aby szybko wdrażać nowe wytyczne i zalecenia sanepidu. 

Mamy ogromną nadzieję, że w tej trudnej sytuacji zachowując maksimum ostrożności i higieny, wspólnie z Państwem zapewnimy dzieciom bezpieczne warunki przebywania w żłobku. 

Poniżej dokumenty Ministerstwa w sprawie przeciwdziałania Covid-19 i procedur jakie muszą zostać wdrożone w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz niezbędne instrukcje:

Wytyczne  przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Instrukcja prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki, instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek

Wytyczne dla rodziców i opiekunów