„Postawcie dziecko przed prawdziwymi trudnościami pobudzającymi jego zainteresowanie i wysiłki... 

  Stwórzcie dziecku warunki, w których napotka okazję do czynnego życia..."   

Ovide Decroly